Wat is VBiX

VBiX Works biedt een gestructureerde oplossing waarmee organisaties efficiënt een bedrijfsspecifieke (vaktechnische) vlootschouw kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Een strategische personeelsreview waarbij de ambitie van de organisatie centraal staat.

Precies dit aspect, deze relatie tussen de organisatorische doelstellingen en de voor de realisatie van deze doelen benodigde mix van kennis en vaardigheden, vormt één van de belangrijkste uitgangspunten binnen de VBiX Works methodiek.

Met de toekomst als uitgangspunt wordt de potentie binnen de huidige resources bekeken en geanalyseerd. De analyse biedt inzicht in de match tussen ambitie en mogelijkheden binnen de organisatie, voor zowel de rol- als de persoons-gebonden kennis en vaardigheden. Licht op de vraag of de organisatie haar ambities met de huidige bezetting wel gaat realiseren!

Hoe zorg jij er voor dat de organisatie op het juiste moment de juiste mensen met de juiste vaardigheden op de juiste plek heeft?

VBiX Introductie

Met de stelling dat "Een goed en bruikbaar assessment of een bruikbare testmethode voor competenties" er op dit moment nog niet is, slaat Bas van Essen in zijn voorwoord bij het onlangs verschenen boek ‘e-CF in de Praktijk’ de spijker op zijn kop. En dat is, met het oog op de waarde van het strategisch competentie-denken als instrument bij het verder ontwikkelen van professionals en organisaties, op zijn minst opmerkelijk te noemen

En de stelling klopt, er bestond (voor zover wij dat nu kunnen overzien) geen op maat ontwikkelde softwarematige ondersteuning voor vaktechnische assessments. Althans, niet voor vakinhoudelijke Competenties zoals bij voorbeeld aanwezig in het e-CF referentiekader.

VBiX Works laat zich het beste karakteriseren als methode en software-platform voor het inrichten en uitvoeren van vakinhoudelijke Survey ’s op basis van competentie modellen. Specifiek gereedschap waarmee de delta tussen de gewenste- en aanwezige capaciteit bij werknemers inzichtelijk gemaakt kan worden. Inclusief de mogelijkheid om op basis van de resultaten strategische- en persoonlijke ontwikkeladviezen aan te maken. VBiX stelt uw organisatie in staat om zelfstandig een bedrijfsspecifiek competentie-model te ontwerpen en te beheren.

Natuurlijk biedt de oplossing ook de mogelijkheid om reeds bestaande competentie modellen zoals het bv het e-CF, inclusief de daarbinnen gedefinieerde rollen, op te nemen als uitgangspunt voor uw bedrijfsspecifieke model. Op basis van het competentie-model kunnen vervolgens rol-profielen (job descriptions) aangemaakt worden die naadloos aansluiten op de huidige, of gewenste (toekomstige), organisatie. Deze rolprofielen vormen dan het uitgangspunt voor de opzet van vaktechnische survey’s binnen de organisatie. VBiX biedt de mogelijkheid om een op maat gemaakte vlootschouw te ontwerpen en uit te voeren binnen elke organisatie.